None

मुहम्मद (सल्ल.) ले हजको अवसरमा दिनु भएको भाषणको केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु

अरफातको विशाल मैदानमा लगभग डेढ लाख हज्जमा सहभागी हुने मुसलमानहरु समक्ष वहाँले जुन खुत्वा (अभिभा ...