None

धूम्रपान सेवन गर्नाले तपाईको मस्तिष्क र स्वस्थ्यमा गम्भिर असर पार्छ

 धुम्रपान सेवन गर्नाले तपाईको स्वास्थ्यलाई मात्र असर पार्ने होइन, तपाईको मस्तिष्क समेत असर पार् ...