Bakit tinawag si Hesus na Kristo?

Bagaman napag-alaman natin na ang ibig sabihin ng Kristo sa wikang Arabik ay Maseeh, kaya narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit tinawag si Hesus na Maseeh ayon sa mga nabanggit ng mga Pantas sa Islam:

  1. Nabanggit ayon kay Ibn Abbas (kalugdan siya ng Diyos): dahil sa siya ay walang napupunasan (nahahawakan) na taong may kapansanan kundi ito ay gumagaling.
  2. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay tunay na matapat.
  3. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay makinis ang ilalim ng paa na kung saan ay walang suwelas.
  4. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay maraming nilalakbay.
  5. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay nilikha ng Diyos ng mabuting pagkalikha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *