Ang Pangangalunya

Ang pangangalunya ay ang pakikipagtalik ng isang lalaki sa babaeng hindi naman sila kasal. Ito ay ipinagbabawal sapagkat ito ay isang malaswang gawain, at ang sinumang gumawa nito ay doble ang kanyang kaparusahan pagdating sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا. الإسراء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At huwag kayong lumapit sa pangangalunya, katotohanang ito ay malaswa at masamang gawi}} 17:32.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. الفرقان

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At ang sinumang gumawa nito ay makakatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing doble para sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay, at siya ay mananatili roon sa kahihiyan}} 25:68-69.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *