Kumain Ng Marami

قال بعض الحكماء: مَنْ كثُر أكلُه كثُر شُرْبُه، ومَنْ كثُر شُربُه كثُر نَومه

Sinabi ng ilan sa mga may karunungan: Ang sinumang kumain ng marami ay iinom rin ng marami, at ang sinumang uminom ng marami ay matutulog ng marami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *