Ḥadeeth Nawawi – 10

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ((يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا)). وَقَالَ تَعَالَى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟!. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ayon kay Abū Hurayrah kalugdan siya ng Allǎh kanyang sinabi: Sinabi ng Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam):

“Katotohanang ang Allǎh ay dalisay at hindi tumatanggap maliban lang kung dalisay, at katotohanang ang Allǎh ay ipinag-utos Niya sa mga nananampalataya ang anumang ipinag-utos Niya sa mga Sugo, datapuwa’t sinabi ng Kataas-taasan: “O kayong mga Sugo! Kumain kayo mula sa mga mabubuti (ḥalāl) at gumawa kayo ng mabuti.” At sinabi ng Kataas-taasan: “O kayong mga nananampalataya! Kumain kayo mula sa mga mabubuti (ḥalāl) na ibinigay sa inyo na panustos.” Pagkatapos ay binangggit niya ang isang lalaking manlalakbay ng mahaba (malayong paglalakbay), gusot ang buhok at mamaalikabok (punong-puno ng alikabok) na nakataas ang kanyang dalawang kamay sa langit (nananalangin): O Panginoon! O Panginoon! Samantalang ang kanyang pagkain ay ḥarām (bawal), at ang kanyang inumin ay ḥarām (bawal), at ang kanyang damit ay haram (bawal), at siya ay namuhay (lumaki) sa ḥarām (bawal), kaya paano diringgin (ng Allǎh) sa kanya.” Iniulat ni Muslim.

Ḥadeeth Nawawi – 9

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Ayon kay Abū Hurayrah, ‘Abdulraḥmaan na anak ni Ṣakhr (kalugdan siya ng Allǎh) kanyang sinabi: Narinig ko ang Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam) na nagsasabi:

“Anumang bagay na aking ipinagbawal sa inyo ay iwasan (o kaya’y layuan) ninyo, at anumang bagay na aking ipinag-utos sa inyo ay gawin ninyo sa abot ng inyong makakaya, sapagkat tanging ang nakasira (o kaya’y nakapahamak) sa mga taong nauna sa inyo ay ang kanilang maraming pagtatanong at ang kanilang pagsasalungat (o kaya’y hindi nila pagsang-ayon) sa kanilang mga Propeta.” Iniulat nina Al-Bukhaari at Muslim.

Ḥadeeth Nawawi – 8

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Ayon kay Ibnu Omar kalugdan silang dalawa ng Allǎh, katotohanang ang Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam) ay nagsabi:

“Ako ay napag-utusang makipaglaban sa mga tao hanggang sa sila ay magsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allǎh at si Muḥammad ay Sugo ng Allǎh, at sila ay magsagawa ng Salāh (pagdarasal), at sila ay magbigay ng Zakāh (katungkulang kawang-gawa), datapuwa’t kapag ginawa nila ito (ibig sabihin ay kapag sila ay sumunod) ay matatamo nila mula sa akin ang pagkalinga (o kaya’y proteksyon) sa kanilang mga dugo (o kaya’y buhay) at sa kanilang mga salapi (o kaya’y kayamanan) maliban lamang sa karapatan ng Islām, at ang pagbibilang sa kanila ay nasa Allǎh, ang Kataas-taasan.” Iniulat nina Al-Bukhaari at Muslim.

Ḥadeeth Nawawi – 7

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بن أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ayon kay Abū Ruqayyah, Tameem na anak ni Aws Ad-Daari (kalugdan siya ng Allǎh), katotohanang ang Propeta (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam) ay nagsabi:

“Ang relihiyon ay naṣeeḥah” (advice, payo, pagkasinsero o kaya’y pagkamatapat). Sinabi namin: Para kanino? Sinabi ng Propeta: “Para sa Allǎh, at para sa Kanyang Aklat (ang banal Qur’ân), at para sa Kanyang Sugo (o kaya’y Propeta), at para sa mga Pinuno ng mga Muslim at sa kanilang lahat (ibig sabihin ay sa lahat ng mga Muslim).” Iniulat ni Muslim.

Hadeeth – 6

Ayo sa ama ni Abdullah an-Nu’maan na anak ni Basheer (kalugdan silang dalawa ng Allah), kanyang sinabi: narinig ko ang Sugo ng Allah na nagsabi:

((Katotohanang ang Halal ay malinaw at ang Haram ay malinaw at sa pagitan nitong dalawa ay mga bagay na kahali-halintulad na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Kaya, ang sinumang iiwas sa mga bagay na kahali-halintulad ay nalinis niya ang kanyang sarili sa relihiyon at sa kanyang karangalan, subalit ang sinumang pumatol sa mga bagay na kahali-halintulad ay pumatol sa Haran, na kasintulad ng isang pastol (tagapangalaga ng Kambing) na namamastol sa isang pook na malapit sa santuwaryo ng iba at maaaring kahit anong oras siya ay may pananagutang makapasok doon, ang bawat hari ay may santuwaryo, at ang santuwaryo ng Allah ay ang Kanyang mga ipinagbabawal. katotohanang mayroon sa katawan ng tao na isang kimpal (namuong laman), kapag ito ay naging mabuti ay mabuti ang buong katawan, at kapag ito ay naging masama (nasira) ay masira ang buong katawan: walang iba kundi itong puso)).

Iniulat ni Al-Bukhari at Muslim.

Hadeeth – 5

Ayon sa ina ng mga mananampalataya ina ni Abdullah, na si Aaisha (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan):

((Ang sinumang gumawa ng pagbabago na hindi kasama sa aming utos ay hindi ito matatanggap)). Iniulat ni Al-Bukhari at Muslim, at sa ulat ni Muslim:

((Ang sinumang guma ng gawaing hindi tugma sa aming utos ay hindi ito matatanggap)).

Hadeeth – 4

Ayon kay Abdulrahman, Abdullah na anak ni Mas’oud (kalugdan siya ng Allah), kanyang sinabi: sinabi sa amin ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) na siya ay makatotohanan at pinaniniwalaan:

((Katotohanang ang pagkakalikha sa isa sa inyo ay tinitipon sa sinapupunan ng kanilang nanay sa loob ng apatnapung-araw na isang tamud (magkahalong patak ng semilya ng lalaki at babae – نطفة), pagkatapos ito ay naging isang makulta (namuong dugo – علقة) sa ganon ding katagal na araw, pagkatapos ito ay naging isang kimpal (namuong laman – مضغة) sa ganon ding katagal na araw; pagkatapos ay ipapadala sa kanya ang Anghel na mag-ihip sa kanya ng kaluluwa (buhay), at may kasa-kasamang kautusan sa pamamagitan ng apat na bagay: (1) upang isulat ang kanyang biyaya, (2) ang kanyang tagal (edad), (3) ang kanyang gawa, (4) at kung siya ba ay masama o di kaya’y malungkot. At sumpaman sa Allah! na walang diyos maliban sa Kanya, katunayan may isa sa inyo na gumagawa ng kasintulad ng gawain ng mga tao sa Paraiso hanggang sa ang hadlang sa pagitan nila (siya at ang Paraiso) ay maliban sa kasinghaba ng bisig ng kamay, o di kaya’y maunahan siya ng kasulatan, kaya siya ay gagawa ng kasintulad ng gawain ng mga tao sa Impiyerno kaya makakapasok na doon. At katunayan may isa sa inyo na gumagawa ng kasintulad ng gawain ng mga tao sa Impiyerno hanggang sa ang hadlang sa pagitan nila (siya at ang Impiyerno) ay maliban sa kasinghaba ng bisig ng kamay, o di kaya’y maunahan siya ng kasulatan, kaya siya ay gagawa ng kasintlad ng gawain ng mga tao sa Paraiso kaya makakapasok na doon)).

Iniulat ni Al-Bukhari at Muslim.

Hadeeth – 3

Ayon sa ama ni Abdul Rahmaan Abdullah na anak ni Omar na anak ni Al-Khattaab (kalugdan silang dalawa ng Allah) kanyang sinabi: narinig ko ang Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) na nagsasabi:

((Ang Islam ay itinatag sa lima (limang saligan): Ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) ay Sugo ng Allah, at ang pagsasagawa ng dasal, at ang pagbibigay ng zakaat (obligadong kawang-gawa), at ang paglalakbay sa Ka’abah (pagsasagawa ng hajj), at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadaana)).

Iniulat ni Al-Bukhaari at Muslim.

Ḥadeeth Nawawi – 2

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَيْضًا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنْ اسْتَطَعْت إلَيْهِ سَبِيلا. قَالَ: صَدَقْت. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْت. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟. قَلَتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Ayon din kay Omar kalugdan siya ng Allǎh kanyang sinabi: Isang araw habang kami ay nakaupo kasama ang Sugo ng Allǎh (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) ay lumitaw sa amin ang isang lalaking napakaputi ang damit at napakaitim ang buhok, walang nakikita sa kanya na bakas ng paglalakbay, at walang nakakakilala sa kanya ni isa man sa amin, hanggang sa siya’y umupo sa harapan ng Propeta, at itinumbok niya ang kanyang dalawang tuhod sa dalawang tuhod ng Propeta, at ipinatong niya ang kanyang dalawang palad sa dalawang hita ng Propeta, at kanyang sinabi: O Muḥammad! Banggitin mo sa akin ang tungkol sa Islām? Kaya’t sinabi ng Sugo ng Allǎh:

“Ang Islām ay ikaw ay magsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allǎh at si Muḥammad ay Sugo ng Allǎh, at ikaw ay magsasagawa ng Salāh (pagdarasal), at ikaw ay magbibigay ng Zakāh (katungkulang kawang-gawa), at ikaw ay mag-aayuno sa Ramaḍān, at ikaw ay magsasagawa ng Ḥajj sa Tahanan (ng Allǎh) kung sakaling ito ay kaya mo.”

Kanyang sinabi: Tama ka. Kaya nagulat kami sa kanya dahil siya ay nagtatanong sa Propeta subalit siya rin ang nagsasabi na tama ang Propeta! Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang tungkol sa Īmān (pananampalataya)? Sinabi niya:

“Na ikaw ay manampalataya sa Allǎh, at sa Kanyang mga Anghel, at sa Kanyang mga Aklat (Kasulatan), at sa Kanyang mga Sugo, at sa Huling Araw, at ikaw ay manampalataya sa kapalaran mabuti man ito o masama.”

Kanyang sinabi: Tama ka. Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang tungkol sa Ihsan (pagiging mabuti)? Sinabi niya:

“Na sambahin mo ang Allǎh ng parang nakikita mo Siya, at kahit na hindi mo man Siya nakikita ay katotohanang Siya ay nakikita ka Niya.”

Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang tungkol sa Oras (Araw ng paghuhukom)? Sinabi niya:

“Ang tinatanong tungkol dito ay hindi higit na nakakaalam kaysa sa nagtatanong.” Kanyang sinabi: At banggitin mo sa akin ang mga palatandaan nito? Sinabi niya: “Na ipanganganak ng babaeng alila ang kanyang amo, at makikita mo ang mga nakayapak, mga nakahubad, mga dukha na namamastol na nagpapaligsahan sa pagpapatayo ng mga matataas na gusali.”

Pagkatapos ay umalis siya at ako ay napatahimik ng ilang sandal, pagkatapos ay sinabi niya: “O Omar! alam mo ba kung sino yaong nagtatanong?” Sinabi ko: ang Allǎh at ang Kanyang Sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi niya: “Katotohanang siya si Gabriel, siya ay dumating sa inyo upang ituro sa inyo ang inyong Relihiyon.” Iniulat ang Ḥadeeth na ito ni Muslim

Ḥadeeth Nawawi – 1

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ. رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغِيرَة بن بَرْدِزْبَة الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ بنُ الْحَجَّاج بن مُسْلِم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَينِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

Ayon sa pinuno ng mga nananampalataya, Abū Hafs, Omar na anak ni Al-Khaṭṭāb kalugdan siya ng Allǎh kanyang sinabi: Narinig ko ang Sugo ng Allǎh (sumakanya ang pagpapala ng Allǎh at kapayapaan) na nagsasabi:

“Tanging ang mga gawa ay nakabatay ayon sa layunin, at tanging ang bawat tao ay hahatulan ayon sa anumang kanyang naging layunin; kaya’t ang sinumang naglakbay para sa Allǎh at sa Kanyang Sugo, ang kanyang paglakbay ay para sa Allǎh at sa Kanyang Sugo, at ang sinumang maglakbay para sa makamundong bagay na gusto niyang makamtan o isang babaeng gusto niyang pakasalan, ang kanyang paglakbay ay ayon sa anumang kanyang layunin sa paglalakbay.”

Iniulat ng dalawang Imām sa pamantasan ng mga Ḥadeeth, Abū Àbdullǎh Muḥammad na anak ni Ismaēl na anak ni Ibrahēm na anak ni Al-Mughērah na anak ni Bardizbah Al-Bhukāri, at si Abū Al-Ḥusain Muslim na anak ni Al-Ḥajjāj na anak ni Muslim Al-Qushayri An-Naysābūri, sa kanilang dalawang Ṣaḥeeḥ (Tamang Ḥadeeth) na silang dalawa ang pinakatama sa mga naipong aklat.