Category Archives: இலங்கை செய்திகள்

அனர்த்தங்கள் தரும் படிப்பினை என்ன?

flood
பாரிய வெள்ள அனர்த்தத்தினால் நாட்டின் பல பாகங்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் கவனத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டிய சில முக்கியமான விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என எதிர்பார்க்கிறேன்.

அண்மைக் காலமாக இயற்கை அனர்த்தங்கள் பரவலாக அதிகரித்து வருகின்ற ஒரு நிலையை நாம் காண்கிறோம். வெள்ளம், மண்சரிவு, சூறாவளி என்று பல்வேறு அனர்த்தங்கள் உலகளாவிய ரீதியாக அதிகரித்து வருகின்றன.

அவுஸ்திரேலியாவிலே பாரிய வெள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த நாடு வெள்ளப் பாதிப்புகளை நிவர்த்தி செய்ய பல ஆண்டுகளுக்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். அதேபோல பிரேஸில், மொஸாம்பிக், பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற நாடுகளும் வெள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காலப்பகுதி இது. சில மாதங்களுக்கு முன்னால் பாகிஸ்தானில் மிகப் பெரிய வெள்ள அனர்த்தம் ஏற்பட்டதை நாம் அறிவோம்.

இவ்வகையான அனர்த்தங்களின்போது எமது பார்வை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது. வெறுமனே நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னால் செல்கின்றவர்களாக அல்லாமல், அவ்வப்போதைய பிரச்சினைகளில் அவ்வப்போதைய தீர்வுகளைப் பற்றி சிந்திப்பவர்களாக அல்லாமல் பிரச்சினைகளுக்குப் பின்னால் இருக்கின்ற தத்துவங்களை, தாத்பரியங்களை நாம் மிகச் சரியாக புரிந்து கொள்வது இன்றியமையாதது.

இத்தகைய அனர்த்தங்கள் தண்டனையா, சோதனையா என்ற வாதப் பிரதிவாதங்களில் ஈடுபடுவதை விட, இத்தகைய அனர்த்தங்களின்போது நாம் எத்தகைய படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதை சிந்திப்பது மிக முக்கியமானது. இந்த விடயத்தை இஸ்லாமிய நோக்கில் நாம் பார்க்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.
மனித வாழ்க்கை சோதனைகள் நிறைந்தது உலக வாழ்வு ஒரு சோதனைக் களம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் இதனை பல இடங்களில் வலியுறுத்திச் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம்.

“விசுவாசிகளே! பயம் மற்றும் பசியிலிருந்து ஏதாவது ஒன்றைக் கொண்டும் செல்வங்கள், உயிர்கள், கனிகளின் விளைச்சல்கள் ஆகியவற்றின் குறைவைக் கொண்டும் உங்களை நாம் சோதிப்போம்.” (அல்பகரா: 155)

மேலும்,

‘மனிதனை நாம் கஷ்டத்தில் படைத்திருக்கின்றோம்.’

‘நாம் வாழ்வையும் மரணத்தையும் படைத்திருப்பது உங்களில் யார் மிகச் சிறந்த செயல் செய்கிறார் என்பதைப் பரீட்சித்துப் பார்ப்பதற்காகவே.’
என்றும் அல்லாஹுத் தஆலா குர்ஆனிலே கூறுகிறான்.

சோதனைகள் என்று சொல்கின்றபோது அது தீயதாக மாத்திரம்தான் அமையும் என்பதற்கில்லை. சிலபோது சோதனைகள் நன்மையான வடிவத்தில் அமைந்து விடவும் கூடும். அல்லாஹ் தீமையைக் கொண்டு எம்மை சோதிப்பதைப் போல நன்மையைக் கொண்டும் சோதிக்கலாம்.

‘…தீமையை (துன்பங்களை)க் கொண்டும் நன்மையை (இன்பங்களை)க் கொண்டும் பரீட்சிப்பதற்காக உங்களை நாம் சோதிக்கிறNhம்…’ (அன்பியா: 35)

அதாவது, அல்லாஹ் தந்தும் சோதிப்பான் எடுத்தும் சோதிப்பான்.
வெள்ள அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரம்தான் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். அப்படியல்ல, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டுமன்றி, பாதிக்கப்படாதவர்களும் சோதிக்கப்படுகிறார்கள். அவ்வாறு பாதிக்கப்படாதவர்கள் இந்த அனர்த்தத்தின்போது எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அல்லாஹ் பார்க்கிறான்.

உண்மையில் முழு வாழ்க்கையும் சோதனைமயமானது என்ற இந்தத் தெளிவான உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்வது இன்றியமையாதது.

இஸ்லாமிய நோக்கிலே இந்தப் பிரச்சினைகளுக்கு பல தீர்வுகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவை நிலையான தீர்வுகள். அனர்த்தங்கள் வருகின்றபோது நாம் உடனுக்குடன் வழங்குகின்ற தீர்வுகள் (Immediate Solution) இன்றியமையாதவையே. ஆனால், அதனைத் தொடர்ந்து நிலையான தீர்வுகளை (Ultimate Solution) நோக்கி நாம் நகர வேண்டும்.

உண்மையில் பாவங்கள் மனித சமூகத்தில் பரவுகின்றபோது அல்லாஹ் இத்தகைய அனர்த்தங்கள் ஊடாக எம்மைத் தண்டிப்பான், சோதிப்பான். ஏனென்றால் பாவங்கள் அனைத்தும் சாபங்கள் நன்மைகள் அனைத்தும் அருள்கள்.

“ஓர் அனர்த்தம் ஏற்படுகிறதாயின் அதற்குக் காரணம் பாவமாக இருக்கும்” என அலி (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

எனவே, பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவது, நன்மைகளை அதிகமாகச் செய்வது, துஆ, இஸ்திபார்களில் ஈடுபடுவது, தனிப்பட்ட வாழ்க்கைகுடும்ப வாழ்க்கை சமூக விவகாரங்களை சீர்செய்து கொள்வது முதலானவை இத்தகைய சோதனைகளிலிருந்து காத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு வழிமுறை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் அல்லாஹ் நன்மையான அம்சங்களைக் கொண்டும் தீய அம்சங்களைக் கொண்டும் சோதிக்கிறான். பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஒருவகையிலும் பாதிக்கப்படாதோரை இன்னொரு வகையிலும்அவர்கள் இத்தகைய அனர்த்தங்களின்போது எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதனைப் பார்ப்பதற்காகஅல்லாஹ் சோதிக்கிறான் என்பதையும் கவனத்திற் கொண்டு அதற்கமைவாக நாம் செயற்பட வேண்டும்.

எனவே, இந்தச் சூழ்நிலையில் நாம் ஒருவருக்கொருவர் பெருமளவில் உதவி செய்ய வேண்டும். இது சமூக சேவை அல்ல சமய சேவை, சன்மார்க்க சேவை. நமக்கு முன்னாலுள்ள மிகப் பெரிய ஆன்மிக, தார்மிக கடப்பாடு உடனடியாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக் கரம் நீட்டுவதாகும். நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

“யார் தன்னுடைய சகோதரனுடைய கஷ்டத்தை நீக்கி வைக்கிறாரோ அல்லாஹ் மறுமை நாளில் அவர் எதிர்கொள்ளும் மிகப் பெரிய கஷ்டத்தை நீக்கி வைக்கிறான்.” (அல்புகாரி, முஸ்லிம்)

“ஒரு சகோதரன் தனது அடுத்த சகோதரனுக்கு உதவி செய்யும் காலமெல்லாம் அல்லாஹ் அவனுக்கு உதவி செய்கிறான்.” (அல்புகாரி, முஸ்லிம்)

எனவே, இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நாம் பிறருக்கு செய்கின்ற ஒவ்வோர் உதவியும் எமக்கு நாமே செய்து கொள்கின்ற உதவி. அது எமது மறுமை வாழ்க்கைக்கு நாம் சேமித்து வைக்கின்ற மிகப் பெரிய உபகாரமாக இருக்கும் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு செயலாற்றுவோமாக!

அறிந்தபின் பிறக்கும் ஞானத்தில் பயனேது?

حكمة
எமது சமூகம் வர்த்தக சமூகம் என்று இன்றுவரை பிரபல்யமாகியுள்ளது. எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் முஸ்லிம்கள் என்றதும் முதலாளி என்று சிங்கள இனத்தவர் அழைக்கும் அளவுக்கு இது வேரூண்டியுள்ளது. இது உண்மைத் தன்மையல்லாவிடிலும் இதுவே உண்மை நிலை. உள்ள ஒரு சில வர்த்தகர்களும் தமது உண்மை நிலையை அதிகரித்து ஆடம்பர வாழ்க்கையை காட்டிக் கொள்வதனால் எமது சமூகம் பணக்கார சமூகம் என்று கருதுகின்றனர். எனவே, எல்லா முஸ்லிம்களுமே பணக்காரர் என மற்றவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதனால் அன்றாடம் கஷ்டத்தில் வாழும் ஏழை முஸ்லிம்கள் கவனிக்கப்படுவதில்லை.

இந்த ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சில பணக்கார வர்த்தகர்களாவது ஏழை முஸ்லிம்களின் பொருளாதாரத்தை, அவர்கள் கல்வியை உயர்த்த ஏதாவது செய்கின்றார்களா? என்றால் அவர்களுள் 95 வீதத்தினர் வெள்ளி கிழமைகளில் சில்லறைகளை மாற்றி வைத்துக் கொண்டு ஆளறிய ஊரறிய பங்கிடுவதைத் தவிர பெரிதாக ஏதும் செய்வது இல்லை. ரமழான் மாதத்தில் கஞ்சி காச்சுவதற்கு அரிசி மூடைகளை பிரசித்தத்துடன் அள்ளி வழங்கும் சிலர் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆக்க பூர்வமாக ஒன்றும் செய்வதாக இல்லை.

உலகிலே அழிக்க முடியாத செல்வம் கல்விதான். கடைகள் அல்ல என்பதை இவர்கள் இன்னும் உணர்ந்ததாக இல்லை. ஏழை மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் ஒரு சிலரே.

இயக்கங்களை எடுத்தாலும் இவை வர்த்தகர்களின் பணத்தை சேர்த்து கல்விக்கு உதவுகின்றோம் என்று கூறி பரீட்சைகளில் சித்தியடையும் மாணவர்களுக்கு பதக்கத்தையும் சான்றிதழையும் வழங்கி பெரும் சேவை என பெருமிதப் பட்டுக் கொள்கின்றன. இன்னும் சில அமைப்புக்கள் ஒரு சிறு தொகைப் பணத்தை அன்பளிப்பாக கொடுத்து அதை பலமுறை பத்திரிகைகளில் பிரசுரித்து புகழ் தேடிக் கொள்வதோடு நின்று விடுகின்றன. வறியவர்களுக்கு உதவுவதாகக் கூறும் விபரங்களுடன் பிரசுரிக்கப்படும் அந்த வறிய சிறுவர்களின் படம் அவர்கள் வளர்ந்து பெரிய ஆளாக வந்த பின் எந்தளவுக்கு மனப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை இந்த இயக்கங்கள் உணரவுமில்லை. இதை பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்க ஏற்பாடு செய்யும் பத்திரிகையாளர்களும் உணர்வதில்லை.

எமது வர்த்தக சமூகம் தற்போது நாட்டில் நிலவும் முஸ்லிம் எதிர்ப்பு சக்திகளின் முன் ஆட்டம் கண்டு வருவதை மறுக்க முடியாது. பெரும் பெரும் முஸ்லிம் வர்த்தக நிலையங்களில் வர்த்தகத்திலும் வீழ்ச்சியுள்ளது. சிறு பெட்டி கடைகளுக்கும் வீழ்ச்சிதான்.

இவ்வாறு நடக்கும் என்று எமது வர்த்தக சமூகம் முன்னர் நினைக்கவில்லை. எமக்கு ஒன்றும் நடக்காது. எந்த நாளும் கொடிகட்டிப் பறக்கலாம் என்று நினைத்திருந்தனர். ஆனால், நிலைமை மாறிவிட்டது. இன்று எதிர்ப்பை சமாளிக்க முடியாத போது சமூகத்தின் உதவியும் இளைஞர்களின் உதவியும் இவர்களுக்குத் தேவைப்படுகிறது.

இதை ஆரம்பத்திலே உணர்ந்து முஸ்லிம் இளைஞர்களை, மாணவர்களை கைதூக்கி விட இந்த வர்த்தகர்களின் அனேகர் நினைக்கவில்லை. 5 வீதமானவர்களே நினைத்துக் கொண்டனர். சமூக வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது செய்தவர்கள் நளீம் ஹஜியார் போன்றோர் நிரந்தரமாகவே செய்து மக்கள் மனதில் நிரந்தரமாகவே நிலைத்து விட்டனர்.

எமது வர்த்தக சமூகம் இப்போதாவது சிந்திக்க வேண்டும். தமது பிள்ளைகளையும் சமூகத்தின் பிள்ளைகளையும் பல்வேறு துறைகளில் ஈடுபட உதவ வேண்டும் எமது வர்த்தகத்தை அழிக்க முறையாகத் திட்டமிட்டு விட்டார்கள். இதில் வெற்றி காண்பது சிரமம். வெளிநாடு செல்வோம் என்றால் அதன் நிலையும் உறுதியானதல்ல.

எனவேதான் வர்த்தக சமூகம் தம்மிடம் எஞ்சியுள்ள சேகரித்த சொத்துக்களைக் கொண்டு எதிர்கால சமூகத்திற்காக திட்டமிடல் வேண்டும். எமக்குத் தேவையானது தலை நிமிர்ந்த சமூகமே. கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கல்வித் துறையில் வளர வேண்டும். வளர்த்து விட வேண்டும்.

அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர். திட்டமிட்ட அடி இது. எனவே நாமும் திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும். அழிக்க முடியாத துறையில் எம்மை எமது வளரும் சமூதாயத்தை நிலைப்படுத்த வேண்டும்.

குவைத் இக்ரஃ சங்கத்தினருடன் அமைச்சர் ஹக்கீம் தலைமையிலான குழுவினர் சந்திப்பு!

குவைத் நாட்டிற்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவரும் நீதி அமைச்சருமான ரவூப் ஹக்கீம் தலைமையிலான உயர்மட்டத் தூதுக் குழுவினர் அங்கு இயங்கி வருகின்ற இக்ரஃ இஸ்லாமிய சங்கத்தின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர். இதன் போது இலங்கையில் முஸ்லிம் சமூகம் தொடர்பான விடயங்களும் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது .

இச்சந்திப்பில் அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீமுடன் குவைத் சென்றுள்ள திகாமடுல்ல மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பிரதித் தவிசாளருமான பைசால் காசிம், கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசின் இளைஞர் காங்கிரஸ் தேசிய அமைப்பாளருமான ஏ.எம்.ஜெமீல், ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பிரதித் தலைவர் ஹாபிஸ் நசீர் அஹமத் ஆகியோரும் பங்கேற்றனர்.

குவைத் மண்ணில் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்களது வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்லாக இக்ரஃ இஸ்லாமிய சங்கம் திகழ்கிறது. கல்வி, சமய, சமூக, கலாச்சாரப் பணிகளில் 20 ஆண்டுகளையும் தாண்டி இலட்சியக் கனவோடு அச்சங்கம் பயணிக்கிறது.

குவைத்தில் தொழில் புரியும் இலங்கை முஸ்லிம்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஓர் இஸ்லாமிய அமைப்பாக இச்சங்கம் 1992 ம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் குவைத் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் ஆதரவுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று அந்த அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் தெரிவிக்கின்றனர் .