None

புனித ரமழானை முன்னிட்டு கைத்தான் கிளையில் இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட நிகழ்வின்போது

புனித ரமழானை முன்னிட்டு கைத்தான் கிளையில் இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட நிகழ்வின ...