மகளே..!மகளே..!!

திருமணமான அன்று அந்த இளம் தம்பதியினர் அவர்களுக்குள் ஒரு போட்டி வைத்து கொண்டனர்.. அதாவது இன்று ம ...

இலட்சியவாதிகள்..!

நடை பழகும் ஒரு குழந்தை தனக்கு முன்னால் சிறிது தூரத்திலுள்ள பந்தை எடுக்கத் தத்தித் தத்தி செல்கிற ...

சுழலும் சுயநலங்கள்..!

ஆண்களை விட பெண்களே சுயநலம் பிடித்தவர்கள் அவஸ்திரேலிய ஆய்வு கூறுகிறது: முகத்துக்கு எதிரே பாராட்ட ...

க‌ண்ணீர்…!

        உலகத்தில் உள்ள மோசமான விசயத்தில் த‌லைமையான‌து.. உன்னால் ஒருவ‌ர் க‌ண ...