Hajj (Pilgrimage)

Ang Hajj ay panglimang haligi ng Islam, ito ay obligado sa taong my kakayahan(sa pera at katawan). kaya sinuman ang may hangarin na magsagawa ng hajj ay nararapat niyang ipaghanda ang kanyang sarili, pagpapatawad sa kapwa, paghingi ng kapatawaran sa mga kaibigan at dalawang magulang.kasama ang kanyang panalangin sa Allah na bigyan siya ng Tawfiq (bigyan ng pagkakataon).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *