None

ANG ISLAM

—Ang ISLAM ay isang landas na dapat tahakin o sundin para sa lahat ng aspeto ng buhay. Ka ...

None

ANG KAGANDAHANG-ASAL

قال الله تعالى:(( وإنك لعلى خلق عظيم)) سورة القلم Sabi ng Allah(SWT):((At tunay na ikaw (Muhamm ...

None

ANG KAIBIGAN

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ...