Nashibah

Blogging For Islam

Hajj (Pilgrimage)

Hajj (Pilgrimage)

Ang Hajj ay panglimang haligi ng Islam, ito ay obligado sa taong my kakayahan(sa pera at katawan). kaya sinuman ang may hangarin na magsagawa ng hajj ay nararapat niyang ipaghanda ang kanyang sarili, pagpapatawad sa kapwa, paghingi ng kapatawaran sa mga kaibigan at dalawang magulang.kasama ang kanyang panalangin sa Allah na bigyan siya ng Tawfiq (bigyan ng pagkakataon).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply