Nashibah

Blogging For Islam

HALIGI

HALIGI

ANG MGA HALIGI NG PAG-AAYUNO:
1-LAYUNIN-Ang hangarin ng puso na nag-aayuno,iyon ay pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanaho Wataala.
2-PAGPIGIL- Ang pagpigil sa pagkain at inumin,at pagpigil sa pakiki-apid sa asawa.
3-PANAHON- Ang pag-aayuno ay mula sa pagsapit ng Fajar hanggang sa paglubog ng araw. sabi ng Allah(S.W.):
((وأتموا الصيام الى الليل)).((At inyong tapusin ang pag-aayuno hanggang dumatal ang gabi)).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply