PAGSASANAY 2

ARABIC——-BIGKAS———-KAHULUGAN

كَ تَ بَ ——-KATABA ———-SUMULAT-nakaraan

يَ كْ تُ بُ ——YAKTUBO ———SUSULAT-pangkasalukuyan

اُ كْ تُ بْ ——-UKTOB ———–SUMULAT KA-pag-uutos

كَ تَ بَ تْ ——-KATABAT———SUMULAT- panbabae

تَ كْ تُ بُ ——-TAKTUBO———SUSULAT-panbabae

اُ كْ تُ بِ يْ ——UKTUBEE ———SUMULAT KA-panbabae

PAGSASANAY

ARABIC —- BIGKAS ——— KAHULUGAN

اَ بٌ ——— Abon ———– Ama

اُ مٌ ——— Ummon ——— Ina

اَ خٌ ——– Akhon ———- Kuya

اُخْ تٌ ———Ukhton ——— Ate

عَ مٌ ———Ammon ——— Tiyo sa ama

عَ مَ ةٌ ——– Ammaton ——– Tiya sa ama

خَا لٌ ——— Khalon ———–Tiyo sa ina

خَا لَ ةٌ ——– Khalaton ———Tiya sa ina

وَ لَ دٌ ——— Waladon ———(Anak)Batang lalaki

بِ نْ تٌ ——– Binton ———–(Anak)Batang babae

بَ يْ تٌ ——– Baiton ———– Bahay

بَا بٌ ———- Babon ———– Pinto

Alamin ang mga (Harakat)patinig, upang tayo po ay matutong bumasa ng Arabic

1- Fathah – “a” Halimbawa بَ = Ba

2- Kasrah – “i” “e” Halimbawa بِ = Bi,Be

3- Dhammah – “o” “u” Halimbawa بُ = Bo, Bu

Maliban po dito ay mayroon tayong tinatawag na:

FATHATAIN = Kambal na “a” Halimbawa بً = Ban
KASRATAIN = Kambal na “i” “e” Halimbawa بٍ = Bin,Ben
DHAMMATAIN = Kambal na “o” “u” Halimbawa بٌ = Bon,Bun

Islamic Calendar or the Hijri Calendar is based on the lunar year

1- Muharram – محرم

2- Safar – صفر

3- Rabi al Awwal – ربيع الأول

4- Rabi at Thani -ربيع الثانى

5- Jumadi al Awwal -جمادى الأول

6- Jumadi at Thani – جمادى الثانى

7- Rajab – رجب

8- Shaban -شعبان

9- Ramadhan – رمضان

10- Shawwal – شوال

11- Dhul al Qaidah – ذوالقعدة

12- Dhul al Hijjah – ذوالحجة