قصة إشهار إسلام

 

Assalamo Alaykum Warahmatullahi Wabarakatoh

Ako’y isang Balik Isalam

Ang Pangalan ko Ay si Marebel P. Lebre

Ang Pangalan ko sa Muslim ay si Maryam.

 Ako ay isang Kristiyano isa ako sa aktibo sa Simbahan ako’y Isang katuliko, isa ako sa Kumakanta sa Simbahan, na goustohan kong subuksn mangibang bansa at na ka punta ako sa Kuwait Isang bansang Muslim, iniimbitahan ako ng mga amoko sa Islam ay ayawkong tanggapin dahil sa pag kaka alamo ko ay ako ang tama.

ito Ang Dahilan Kong Bakit Ako Nag Muslim:

Taon ng 2006,August, 2 taon nakalipas ang pananatiliko sa Kuwait, isang gabi napanahinipan ko ang Ka’ba ang dinadalaw ng mga Muslim sa makka saudi Arabia, nanasa lugar ko sa pilipinas,habang nakatingin ako sa kina roroonan nga ka’ba nato ay pa unti unti na lulubog sa lupa hanggang sa tuloyan ng na lubog sa lupa, tinanong ko ang sariliko kong bakit na lubog at sinagot korin ang sariliko at sinabiko kasi may bulkino diyan sa ilalim ng Lupa , ay hindi emposibling my bulkino ang Ka’ba nayon ay naka lagay daw sa pinaka matulis nga bundok sa lugar namen. binaliwalakoyan dahil isang panaginip lamang.

pag kalipas ng 4 na buwan ang panaginip ko,umowi ako sa pilipinas buwan ng dec. 3, 2006, kinabukasan niyayako ang anak kong babaeng domalaw sa tita niya at umakyat kami sa bundok na kong saan ko nakita ang Ka’ba sa panaginip ko ay nagtaka ako my nakita akong nabago sapaningin ko at tinanong ko ang anak ko,ang sabinya tangke ng tubig sumusuporta sa boong bario,hindiako mapakali at na alalako ang panaginip ko hindi pala Ka’ba tangke pala ng Tubig. ng maka pasuk ako sa bahay nga pinsan ko ay kinowentoko sa kanya at tomawa sya sabinya panaginip lang yan.

Bumalik na ako sa kuwait pag katapos ng bakasyon ko, noong feb. 2007 , nanaginip ako ulit na binaha daw ang lugar namen dahil pomotok daw ang bulkino kong saan kong nakita ang Ka’ba , sabikonanga bay bulkanoyan, pumonta daw ako sa lugar namin at hinanap ko ang mga familyak ay walaakong nakita sa kanila,patuloy parin ang pag lalakad ko at parang nasa ibabaw ng tubig at hindi naman akong nalubog mga 100 foots ang lalim ng tubig na nilalakaran ko, my nakita akong isang lalaki pero hindi nakikita ang mokha nya tinanong ko kong nasaan ang mga familyako at ang sagut niya howag  kang mag alala nasa mabuting ka;agayang ang familya mo save na sila, nagising ako at napaiyak dahil nakakapag tataka na ang mga panaginip ko ay bakit parang magka dogtong.

nanaginip nanaman akong sa pangatlong beses na ako daw ay naglalakad sa highway na my kasama akong mag asawa malayo ang nilalakad namin papunta daw kami sa Square House ang ibigsabihin ay ang Ka’ba daw, habang nag lalakad kami ay nakita namin ang pinaka mahabang sasakyan na nakaharang sa daan,tiningnanko ang bandang kanan ay napaka linis tingnan at tumingin nanaman ako sa bandang kaliwa ay napaka domi at maraming bato,nakakapag tataka bakit magka iba. sinabiko sa mga kasamako hindi na tayo makakadaan dahil my harang ang dadanan natin bumalik mona tayo sa bahay at bumalik kami,habang nasa bahay ako nakitako ang bag ko daw mapoti na napaka romi at nilinis ko daw yon.pagkatapos ay tomoloy nanaman kami sa pag lalakad at masaya daw ako habang nag lalakad hanggang sa nagising ako at nagtataka ako dahil parang dogtong dogtong ang panaginipko. tinatanong ko ang sariliko anoba ang mensahi sa akin ng panginoon ko gostobanyang yakapin ko ang Islam magolona ang otak ko pero ayawko ayawko talagang maging isang Muslim.

taon ng 2008,March, isa sa mga kaibigan ko tomawag sa akin sabinya nag dasal kanaba sabiko bakit ako mag dadsal hindi ako muslim,papaanoba maging Muslim sabinya bigkasin molang ang shahadatain ay muslim kana at hanggang binigkas niya ang shahadatain at akoy nakikinig sa kanya sa telepono, sabinya pag balik ko sa kuwait galing sa bakasyon ay muslim kana.hindi ako mapakali at parang nasa isipan ko ang binigkas niyang tinatawag na shahadatain,parang hindi ko maintindihan ang nararamdanmanko kong saan ako poponta sa muslim o mananatiling kristiyano, diko alam ang gagawin ko at nag dasal ako at nanalangin ng sincere at sinabiko na bigyan mo ako ng  last mensahe na madaling intindihin na katunayan na ang islam ay tama, tuloy paren ang trabahoko sa bahay nammlatsa, naisipkong buksan ang radio English station  na gulat ako allah is with me at the time ,narineg ko ang kanta ng pinamagatang (where are you going too) 15 years nakalipas na hindi ko narinig ang kanata nayon Graduation song namen yon noon high school pakami at inisa isako ang kahologan ng kanta nayon at doon na ako nag disisyon na mag muslim na ako itona ang final mensahe sa akin ng panginoon ko.

Song:

* Do you know where you going too

   Do you like the things that life been showing you, where are you going too Do you know.

  Do you get what your hopin for when you look behind tou there is no open door where are you hopin for , Do you know?

 ( Pagka tapos ang pagka Muslim ko ay masyadong napasaya ang buhay at kahit my mga problima ay parang napaka gaan ang pakiramdam ko bilang isang muslim

   na molaklak ang buhay ko ngayon ako ay muslim, at dinadasal kong makasamako lahat ang mga familyako para lalong sumaya at ma mulaklak ang buhay kasama ang bong familya.