Islam enlighten your Life

Islam is a Complete Way of Life

the new Muslim in Philippines

the new Muslim in Philippines

Si Abdullah at ng Asawa niyang si Najmah nakatera sa lite philippines sila ay mga bagong Muslim, si Abdullah ay nag Muslim noong Ramadhan 2009, sa pinaka maganda at mabiyayang gabiniya tinanggap ang Islam sa huling 10 araw sa Ramadhan na doon inaabangan ang Lailatul Qadr,oras ng Suhur sa madaling araw bagu sumapit ang dasal ng Fajr,Nag shahada siya sa pamamagitan ng webcam internet sa kamay nga isang daiya sa kuwait at si abdullah ay nasa pilipinas sa oras nayon tanggapin niya ang islam, napag isipan niya mag hanap ng maging asawa isang taon nakalipas ang pag tanggap niya sa Islam at sa tulong ng Allah ay naka tagpo siya ng magiging asawaniya at ini alok ang Islam at tinanggap niya at sa kasalokuyan ay lahat sila Muslim alhamdulillah, ito si Abdullah at ng kanyang asawa na nagbabasa ng mga kaalaman tongkol sa Islam katatanggap nila sa mga Books na galing sa Kuwait sa tolong ng IPC ay isa sa mga programa nila ay mag padala sa mga babasahin sa ibat ibang bansa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply