ദൈവഭയവും വിശ്വാസവും

ജീവിതത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നും ഇസ്‌ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല; സത്യവിശ്വാസത്തിന് ക്ഷതമേല്‍പിക് ...

“വിധിവിശ്വാസം ‘

വിധിവിശ്വാസം -ഖദ്‌റിലുള്ള വിശ്വാസം- എന്നും ആളുകളെ കുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത വിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ സാധാരണക ...

പരലോകം اليوم الآخرة والقدر

ഞാന്‍, ഞങ്ങള്‍, നീ, നിങ്ങള്‍ എന്നൊക്കെ നാം പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ന ...