ദൈവം الله سبحانه وتعالى

സത്യദൈവം, സാക്ഷാല്‍ദൈവം, പരമേശ്വരന്‍ എന്നിവക്കുള്ള അറബി നാമമാണ് ‘അല്ലാഹു’. ഇസ്ലാം ഏ ...