നിഴല്‍

നിഴല്‍ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അത് മനുഷ്യരുടെ പുറകിലാണ് എപ്പോഴും ...

സ്‌നേഹബന്ധം

സ്‌നേഹബന്ധം ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെയാണ്. എത്രത്തോളം പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും അതിനു ലഭിക്കുന്നുവോ അത്രത്ത ...

വിനയവും ലാളിത്യവും

ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ഓര്‍ത്ത് വിനയാന്വിതനായാല്‍ അല്ലാഹു അയാളെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരും. സ്വയം വല ...

മുന്‍കോപം

ലഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പാണ്. മുറിയില്‍ തനിച്ചിരിക്കെ ഒരു സഹോദരന്‍ കടന്ന് വന്നു. അദ്ദേഹം അത്യധികം അസ്വ ...

പ്രാര്‍ഥനകള്‍

മനുഷ്യരുടെ എല്ലാആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാനും അവരെ ആപത്തുകളില്‍നിന്നും ദോഷങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കാ ...