വിവര സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളര്‍ച്ചക്കൊപ്പം ലോകം അതിവേഗം മാറുകയാണ്. ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഗതി എങ്ങോട്ടാണ ...

പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു; ഇനി ജീവിതം ഇസ് ലാമിന് വേണ്ടി – അര്‍ണോഡ് വാന്‍ഡൂണ്‍

പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചതില്‍ ഖേദിക്കുന്നു; ഇനി ജീവിതം ഇസ് ലാമിന് വേണ്ടി – അര്‍ണോഡ് വാന്‍ഡൂണ്‍ ...

None

ഖുതുബയുടെ സംഗ്രഹരൂപം

സമര പന്തലിലില്‍ ഒരു ഖുതബ ഖുതുബയുടെ സംഗ്രഹരൂപം – സത്യവിശ്വാസികളെ, സഹോദരന്മാരെ, ജീവിതത്തിലു ...