മുഹമ്മദ് ഖുത്വ്ബ്

മുഹമ്മദ് ഖുത്വ്ബ് എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോള്‍ വി.എ കബീര്‍ ഈ ലേഖകന്‍ ദോഹയിലുണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ ...

നാദിർ അന്നൂരി

ഷെയ്ഖ് നാദിർ അൽ നൂരി കുവൈത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനും സാമൂഹ്യ സേവകനും കേരളക്കാരുമായ് അടുത്ത ബന ...