దివ్య ఖుర్ఆన్ అవతరించిన మాసం

‘పవిత్ర ఖుర్ఆన్  అవతరించిన నెల రమజాన్, మానవులందరికీ (ఆ గ్రంథం) మార్గదర్శకం, రుజు మార్గం చూపే, సత్యాసత్యాలను వేరుపరచే స్పష్టమైన ఉపదేశాలు అందులో ఉన్నాయి, కనుక ఇక  నుండి రమజాన్ నేలను పొందే వ్యక్తి ఆ నెల అంతా విధిగా ఉపవాసం ఉండాలి. ………అల్లాహ్ మీకు ప్రసాదించిన మహోపదేశానికి గాను మీరు అల్లాహ్ ఆన్నత్యాన్ని కొనియాదతానికీ, ఆయనకు మీరు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడానికి ఈ పద్ధతి తెలుపబడుతోంది. (అల్ బఖరా: ౧౮౫)

పై ఆయాతు భావాన్ని సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే రంజాన్ నెలలో ఖుర్ఆన్ అవతరించింది కాబట్టి ఈ నేలలను పొందిన ప్రతి వ్యక్తి కృతజ్ఞతా భావంతో ఉపవాసాలు ఉండాల్సిందేననీ, ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథం సామాన్యమైనది కాదని, ఇది సర్వ మానవాళికి సకల సంక్షేమ సమృద్ధి పథకాలతో నిండిన  ఉద్గ్రంథమని తెలుస్తుంది. మరైతే ఖుర్ఆన్ అంటే ఏమిటో, ఇది అవతరించిన ఆ మాసానికే  అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకివ్వ బడిందో తెలుస్తుంది.
ఖుర్ఆన్ అనే పదం ‘ఖిరాత్’ నుండి వచ్చింది. ఖిరాత్ అంటే చదవదన్ అని అర్థం. దీని అర్థానికి తగ్గట్టు ఇది ప్రపంచమంతటా అత్యధికంగా  పటిన్చబడే  గ్రంథమే కాక అత్యధికంగా కంఠస్థం చేయబడే ఏకైక గ్రంథరాజం కూడా.

ఈ ఉద్గ్రంథం సృష్టికర్త ద్వారా తన సృష్టికి ఇవ్వబడిన అమూల్య వరం. దీనిని ఫుర్ఖాన్, హుడా, రహ్మహ్, బుష్రా, జిక్రా, అల్ కితాబ్ మరియు షిఫా అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, (విద్వాంసులు దీని గుణాలకనుగుణన్గా దాదాపు నూరు పేర్లు సూచించారు) దీనిలో శుచి శుభ్రతల పాఠాలు, దైవారాధనల, విధానాలు ఆర్ధిక వాణిజ్య వ్యవహారాలు, వివాహ విడాకుల నియమాలే కాక ఆది మానవుడైన ఆదం (అ.స) నుండి తిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వరకు వచ్చిన ౧ లక్షా ౨౪ వేల మంది ప్రవక్తల్లోని ౨౫ ప్రవక్తల జీవిత గాథలూ ఉన్నాయి. అహంకారంతో తిరస్కార వైఖరినవలంభించి పుట్టగతులు లేకుండా రూపుమాపబడ్డ , ఆద్, మరియు సమూద్ జాతుల ఇతిహాసాలూ ఉన్నాయి, మనిషి వ్యక్తిగత జీవితం నుండి సామూహిక జీవితం వరకు కావలసిన సంవిదానమూ ఉంది. చట్ట విరుద్ధంగా ప్రవర్తిన్చేవారిని దండించే న్యాయ శాసనమూ ఉంది. మనిషి మరణానంతర సాఫల్యానికి కావలసిన స్వర్ణ సూత్రాలూ ఉన్నాయి. ఇది, దీన్ని మనస్పూర్తిగా అనుసరించిన వారి శారీరక, మానసిక, ఆద్యాత్మిక రోగాలను నయం చేసే ఒక వన మూలిక. మనిషిని మహా మనీషిగా మలిచే ఒక మహత్తర సాధనం.

ఖుర్ఆన్ న్యాయాన్యాయాలను, మంచీ చెడులను, సత్యాసత్యాలను తేల్చే విచక్షణా రేఖ (ఫుర్ఖాన్).
ధర్మ శాసనాలు తెలియక మంచీచెడుల మధ్య అయోమయ స్థితిలో సతమతమయ్యే మానవులకు రుజుమార్గం చూపించి గమ్యానికి చేర్చే మార్గదర్శి(హుదా).
మూఢ నమ్మకాల అంధకారాల్లో చిక్కుకుని వెలుగుకై  పెనుగులాడే వారిని కాంతివంతమైన బాట వైపు తరలిమ్పజేసే ఒక ప్రకాశ జ్యోతి (నూర్) .

పాపకార్యాలకు పాల్పడి నిరాశానిస్ప్రుహలతో కృంగి పోయే జీవులకు క్షమా జ్యోతిని సూచించే కారుణ్య ప్రదాయిని. (రహ్మహ్)  
మంచిననుసరించి, సత్కార్యాలు  చేసే విశ్వాసులకు ఒక శుభవార్త (బుష్రా),
మంచిని వీడి చెడుల ఊబిలో చిక్కుకున్న వారికి ఇదొక జ్ఞాపిక (జిక్రా).
ఆర్ధిక, ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక, మానసిక ఒత్తిడికి తట్టుకోలేక పతనాల  
 
అంచులకు చేరుకున్న వారికి ఇది ఒక దివ్య ఔషధం  (షిఫా).
సకల విషయాల వివరణలు, ఎనలేని శుభాలు మేల్లతో కూడిన ఈ గ్రంథం ఎంత మహోన్నతమైనదంటే అల్లాహ్ ఈ
 మహోపదేశాన్ని ప్రసాదించినందుకు తన ఔన్నత్యాన్ని కొనియాడటానికి, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవటానికి, రంజాన్ మాసపు పూర్తి నెల ఉపవాసాలు తన దాసులపై విధిగా నియమించాడు.
 కాస్త ఆలోచించండి! ఈ వరాన్ని పొదిన మనమంతా ఎంత భాగ్యవంతులమో! ఒకవేళ అల్లాహ్ మనకు ఈ ఖుర్ఆన్ గ్రంథాన్ని ప్రసాదించి ఉండకపోతే మనమేలాంటి అంధకారాల్లో ఉన్దేవారమో
ఎంత ఘోర విషయాలను ఎదుర్కొనే వాళ్ళమో! ఖుర్ఆన్  గ్రంథమే లేకపోతే మనం విగ్రహారాధన నుండి బయట పడలేక పోయేవారం. సారాయి, జూదం, మృత జంతువుల మాంసాహార భక్షణం, వ్యభిచారం లాంటి చెడుగులకు బానిసలయ్యే వారం.
ఇంకాస్త  ఆలోచించండి, వడ్డీలు చక్ర వడ్డీల ఊబిలో చిక్కుకుని దివాలా తీసేవారము. పండి మామ్సానికలవడి తీనాసోలియం, స్విన్ఫ్లూ లాంటి ఎపిడమిక్లకు గురయ్యే  వారము. విశృంఖల జీవనానికి అలవడి ఎఇడ్స్ లాంటి ప్రాణాంతక రోగాలకు గురిఆయ్యేవారము. మరైతే వీటన్నింటి నుండి దూరంగా ఆ మహోపదేశాన్నిప్రసాదించిన ఆ అల్లాహ్కు  ఎంత  కృతజ్ఞులమై ఉండాలి? ఇంత చక్కటి జీవిత నియమావళి పట్ల మన వైఖరి ఎలా ఉండాలి? కాగా, ఖుర్ఆన్ పట్ల మన వైఖరి ఎలా ఉంది? 
 
రమజాన్ మాసమోస్తుందంటే  మన  భక్తీ విశ్వాసాలు పాల పొంగులా పైకోచ్చేస్తై. సాధ్యమైనంత
 వరకు శుభాల ప్రాప్తికై  తాపత్రయ పడతాము కానీ ఏ ఖుర్
కానీ ఏ ఖుర్ఆన్ అయితే మన జీవితాలను తీర్చి దిద్దుతుందో, సరిచేస్తుందో, దానికి ఇవ్వవలసిన హక్కును ఇస్తున్నామా?
పొట్లాటల్లో, వారసత్వ వాటాలు పంచుకునేటప్పుడు , ప్రమాణాలు చేయడానికి మాత్రం ఖుర్ఆన్ ఉపయోగిస్తాం లేదా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక ప్రత్యెక ఆయతును వంద నుండి లక్ష సార్లు చదవడం లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం. అదొక అపురూప దివ్య పుస్తకమని తలంచి అందమైన సంచుల్లో పెట్టి కళ్ళకద్దుకుంటూ ఉంటాం.
మహా అయితే రామజాను రాగానే  అటక మీద పెట్టిన దుమ్ము పట్టిన పుస్తకాన్ని తీసి దానిపైనున్న ధూళిని తొలగించి ఒకసారి చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. నిస్సందేహంగా ఖుర్ఆన్ పారాయణం ఆరాధన, ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) గారు దీని ఒక్కొక్క అక్షర పతనానికి  పది పున్యాలున్నయన్నారు. దీన్ని చదవడం తప్పనిసరి, కాని ఒక మాట గుర్తుంచుకోవాలి. అదేమంటే, ఇది అవతరింప జేయబడింది కేవలం చదవడానికి కాదు. దీని అనుసరణకు  అవగాహన అవసరం, అవగాహనకు  విచక్షణా వివేచానమవసరం. అప్పుడే దానిలోని ఆజ్ఞలను, కట్టుబాట్లను, విధులను అర్థం చేసుకుని అలవరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం.
అదీ కాక అర్థాన్ని తెలుసుకోకుండా కేవలం పటించడం  వల్ల  దీని నుండి పొంద వలసిన
లబ్ధిని పొందలేము. మన మానసిక రోగాలు పోవు, మన జీవితంలో రావలసిన మార్పూ రాదు. ఖుర్ఆన్ కేవలం చదివే వారి ఉదాహరణ ఎటువంటిదంటే తలనోప్పో కడుపు నొప్పోనని డాక్టరు వద్దకు వెళ్లి అతడిచ్చిన మందుల చీటిని తెచ్చుకుని, పదే పదే
మందుల చీటిని చదివితే రోగం నాయముతున్దనుకోవడం లాంటిది. రోగం నాయమవ్వాడు, నాయమవ్వాలి అంటే ఆ మందులు తెచ్చి వాటిని సమయానికి వాడాలి, వైద్యుడు చెప్పిన పత్యం చేయాలి
పత్యం చేయాలి. అప్పుడే మనం ఆరోగ్యవంతులముతాము. అలాగే ఖుర్ఆన్ను కూడా పటించాలి అర్థం చేసుకోవాలి, దానిపై ఆలోచించాలి. మరి అనుసరించి ఆచరించాలి. అప్పుడే మనలో అల్లాహ్ కోరే పరివర్తన వస్తుంది.