None

రమజాన్ శుభాలు ( రచన – మౌలానా‍‍‍ ముహమ్మద్ తఖీయుద్దీన్, బిఎ) అనువాదం – ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్, బిఎ

దివ్య ఖుర్ఆన్ అవతరించిన నెల రమజాన్ నెల. ఇది ఎంతో శుభ ప్రదమైన నెల. ఈ నెలలో తన దాసుల ఆరాధనలకు ఎన్ ...