நானும் சிறுவன் நீயும் சிறுவன்

310030_303080609795177_1497982207_n
இருவருக்குமே ஒரு உணர்வு
ஆனால் நீ புத்தகங்கள் சுமந்த பையுடன் இனிமைகளையும் சுமந்து..
நான் ஏக்கங்களை விற்று பணமாக்கி பகல்தோறும் வேளை செய்து சிறிது சேமித்துக்கொண்டேன்
என் அம்மாவிற்கும் தங்கைக்கும்
நாளை என் தங்கை ஒரு தேசத்தில் தூக்கிலடாமல் இருக்கவும்..
என் தாய் அவளை மறக்கவும் முடியாமல் வாழவும் முடியாமல் வாழும் வாழ்க்கையை காணமல் இருக்கவும்…
ஸினூபா அன்ஸார்
30-01-2013